Ako-podnikat.sk

magazín o podnikaní

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. vybehala moja žena :-) takže nemám úplne autentické skúsenosti, ale spíšem to čo si pamätám a to čo pozbieram na internete. V skratke ešte zhrniem výhody s.r.o.: podnikanie viacerých spoločníkov, žiadne odvody majiteľov, oddelenie majetku firmy od majetku spoločníkov.

Koľko stojí založenie spoločnosti s ručením obmedzeným? Okrem základného imania, ktoré sa ale nedá považovať za náklady na založenie budete platiť toto:

 • kolky vo výške  10 000 Sk
 • úradne overený návrh na zápis s.r.o. po 60 Sk / 30 Sk
 • 5x úradne overené podpisy na spoločenskej zmluve (závisí od počtu spoločníkov), alebo zakladateľskej listine po 60 Sk / 30 Sk
 • 2x overené kópie ŽL po 40 Sk / 50 Sk
 • samotné vydanie ŽL 100 Sk

Pri overovaní je prvá uvedená suma cena u notára, a druhá na matrike. Náklady sa samozrejme budú odvíjať aj od počtu ŽL. Najnižšia suma poplatkov pri založení bude: 10 330 Sk. Náklady môže samozrejme navýšiť aj spísanie zakladateľskej listiny právnikom. Väčšinou však pri jednoosobových eseročkách používajú zakladatelia vzory z internetu. Pri viacerých spoločníkoch vo firme bude určite vhodné aspoň konzultovať ak aj nie spísať vzájomné vzťahy vo firme do spoločenskej zmluvy u právnika.
Ak má niekto z vás skúsenosti so spísaním spoločenskej zmluvy, alebo zakladateľskej listiny právnikom (nie rodinným zadarmo :-), tak budem rád ak sa o ne podelí v diskusii.

Náklady na založenie teda nie sú vysoké, aj keď oproti živnosti sú niekoľkonásobné. Častým argumentom pri rozhodovaní medzi s.r.o. a živnosťou býva výška základného imania. Minimálne základné imanie v s.r.o. je 5000 Eur. Týchto 5000 Eur môžete použiť na nákup materiálu, zásob, tovaru, zariadenia. Ani na zariadenie malej predajničky to nie je veľa. Základné imanie je prekážkou založenie len pri naozaj malých podnikaniach. Vklad spoločníka môže byť aj nepeňažný (auto, zariadenie, nehnuteľnosť), ale v tomto musí jeho cenu stanoviť súdny znalec.

Vybavovanie a potrebné dokumenty:

 1. spísanie spoločenskej zmluvy pre viacerých spoločníkov, alebo zakladateľskej listiny u jedno-osobovej s.r.o.: u právnika, alebo s použitím vzorov z internetu. Potrebujete 1 zmluvu pre každého spoločníka, 1 do archívu spoločnosti, 1 do živnostenského registra, 2 do obchodného registra.
 2. vyhlásenie správcu vkladu: správca vkladu (ustanovený zo spoločníkov) preberie od spoločníkov jednotlivé vklady ( minimálne 5000 Eur ) a vypíše vyhlásenie správcu vkladu.
 3. podpisový vzor konateľov.
 4. vyhlásenie jediného spoločníka: pre jednoosobové s.r.o. treba spísať vyhlásenie o tom, že nie ste jediným spoločníkom v inej spoločnosti.
 5. úradné overenie podpisov na spoločenskej zmluve na matrike, alebo u notár.
 6. vybavenie živnostenských listov: registrácia na živnostenskom úrade prebehne podobne ako pri zakladaní živnosti. Treba si však priniesť jednu kópiu spoločenskej zmluvy, súhlas vlastníka nehnuteľnosti v ktorej budete mať sídlo spoločnosti. Tlačivo registrácie živnosti nebude pre fyzickú, ale pre právnickú osobu.
 7. vypísanie formuláru: návrh na zápis s.r.o. a úradné overenie podpisov na návrhu.
 8. zápis spoločnosti do obchodného registra na podateľni na obchodnom súde:
 • tlačivo návrh na zápis s.r.o. (overené podpisy),
 • 2x spoločenská zmluva (overené podpisy),
 • 2x overené kópie ŽL (alebo výpis zo živnostenského registra),
 • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
 • 2x súhlas majiteľa nehnuteľnosti,
 • 2x podpisový vzor konateľov,
 • 2x vyhlásenie jediného spoločníka (pre jednoosobovku),
 • 10 000 korunový kolok.

9. po založení spoločnosti je potrebé ju registrovať na daňovom úrade pre daň z príjmu (prípadne aj pre DPH), kde získate DIČ (prípadne aj IČ DPH). Pri registrácii je potrebné uviesť číslo účtu spoločnosti, teda pre ňou si založte v banke účet.

Návrh na zápis je dobré vypísať až po vydaní ŽL, keďže je do neho potrebné napísať aj predmety činností. Tie sa môžu zmeniť pri registrácii živnosti oproti vašim pôvodne vybraným. Pri väčšom počte ŽL (predmetov podnikania) nemusíte robiť ich overené kópie. Dajte si urobiť výpis zo živnostenského registra za 100 Sk ( potrebujete 2x).

Sídlo spoločnosti: ak plánujete mať sídlo firmy u seba doma, u rodičov a podobne, potrebujete súhlas vlastníka (spoluvlastníkov), čiže vás, rodičov, alebo manželky. Ak plánujete sídlo v prenajatej kancelárii, tak súhlas vlastníka bude vaša nájomná zmluva s ním, s uvedením, že vlastník súhlasí so zriadením sídla (nie len prevádzky, kancelárie). Niektoré obchodné súdy požadujú aj list vlastníctva majiteľa nehnuteľnosti.

Založenie s.r.o. výhodne

Odkazy a dokumenty:

Návrh na zápis s.r.o.: http://www.justice.gov.sk/kop/or/vzor-sro-nz.pdf

http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r1&htm=http://www.justice.gov.sk/or/or.htm

Vzory spoločenských zmlúv, zakladateľských listín, vyhlásení jediného spoločníka, vyhlásení správcu vkladu, podpisového vzoru konateľa:

v prílohe v príspevku: http://www.porada.sk/t63806-zalozenie-s-r-o-po-novom.html

http://www.mojepodnikanie.sk/vzory-dokumentov/

Predmety podnikania, zoznamy živností, registrácia živnosti:

http://ako-podnikat.sk/index.php/zalozenie-zivnosti

Zoznam živnostenských úradov http://www.civil.gov.sk/p18/p18-04.shtm

Zoznam matrík a obecných úradov:

http://www.azet.sk/katalog/obecne-urady/

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/006420Pr1.pdf

http://www.vs.sk/ouzv/obce.htm

Zoznam notárov:

http://www.notar.sk/DotNetNuke/ZoznamN%C3%83%C2%9A/VyhladavanieNU/tabid/343/Default.aspx

Obchodné registre:

stránkové hodiny: http://www.orsr.sk/StrankoveHodiny.asp

adresy súdov: http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=lb2&uc=ps/adsuc

adresy daňových úradov

 

Diskusia

 

O webe

Novšie články o podnikaní teraz píšem v sekcii podnikanie a v sekcii podnikateľské nápady na mojom hlavnom webe ako-investovat.sk

Anketa

Oplatí sa dnes otvoriť eshop?