Ako-podnikat.sk

magazín o podnikaní

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Odvody živnostníka a konateľa bez odmeny

Živnostník, teda samostatne zárobkovo činná osoba ( SZČO – medzi ne sa počítajú aj spoločníci v.o.s., komplementári v k.s.)  sa prihlási do sociálne poisťovne až po 30.6. v nasledujúcom roku. Dá sa povedať, že rok nemusí platiť odvody. Po roku mu sociálna poisťovňa vypočíta odvody na základe príjmov v minulom období. Odvody neplatí ak jeho príjem nepresiahne 12 násobok minimálnej mzdy ( v roku 2008 je to 97 000 Sk).

Minimálne odvody pre SZČO sa vypočítajú z minimálneho vymeriavacieho základu ( 8100 v roku 2008) takto:

Nemocenské poistenie.......................................4,4%

Starobné poistenie..............................................18 %

Invalidné poistenie...............................................6%

Rezervný fond solidarity .....................................4,75%

Poistenie v nezamestnanosti (dobrovoľné) .....2%

Zdravotné poistenie ...........................................14%

Spolu je to bez poistenia v nezamestnanosti, ktoré je dobrovoľné, 47,15% z vymeriavacieho základu 8100 Sk (výška minimálnej mzdy) :

minimálne odvody............................................3 820 / mesačne

Maximálny vymeriavací základ je v tomto roku 30 219 (1,5 násobok priemernej mesačnej mzdy) pre nemocenské  80 584 Sk (4 násobok priemernej mesačnej mzdy) pre ostatné poistenia:

maximálne odvody.......................................... 32  380 Sk / mesačne

Výška odvodov stúpa každý rok spolu s vymeriavacím základom, ktorý sa počíta z minimálnej mzdy a priemernej mzdy.

Naproti tomu ak ste v s.r.o. konateľmi bez odmeny, tak okrem zdravotného poistenia 751 Sk / mesačne nie ste povinný platiť žiadne odvody. Konateľ bez odmeny a zároveň spoločník síce priebežne cez rok z firmy nedostáva žiadnu odmenu, ale v nasledujúcom roku si môže rozdeliť celý zisk firmy. Pritom firma zaplatí iba daň z príjmu. V prípade, že potrebujete pravidelný malý príjem, tak sa vo svojej firme zamestnajte, alebo si stanovte odmenu ako konateľovi. Ak vám to teda stojí za to, lebo budete platiť z tohto príjmu odvody. 

Porovnanie:

živnostník.....................3 820 Sk / mesačne

konateľ bez odmeny.......751 Sk / mesačne

Malí živnostníci s príjmami do 97 000 ročne odvody do sociálnej poisťovne neplatia.

Niekoľko tipov ako sa vyhnúť odvodom a to aj pre živnostníkov uvádza odvodový Guru Jozej Mihál:

http://jozefmihal.blogspot.com/2007/12/odvodov-desatoro.html

 

Diskusia

 

O webe

Novšie články o podnikaní teraz píšem v sekcii podnikanie a v sekcii podnikateľské nápady na mojom hlavnom webe ako-investovat.sk

Anketa

Oplatí sa dnes otvoriť eshop?